توسعه پایدار

تفکر پایدار، در هر آنچه ما انجام می دهیم، حاکم است.

گواهینامه ها

۱۳۹۵: GMP، گواهینامه تولید محصول با کیفیت؛ ۱۳۹۳: ISO ۱۰۰۰۲، رسیدگی به شکایات مشتریان

بیشتر

توانایی های تولید

پارس حیان بیش از ۳۰۰ محصول را تحت ۱۱ برند تولید می کند. طیف محصولات ما شامل...

بیشتر

مراحل و تجهیزات تولید

بیش از ۳۰۰۰ مترمربع از مساحت کارخانه پارس حیان به تولید و بسته بندی اختصاص دارد، ما قادر هستیم...

بیشتر

کنترل و تضمین کیفیت

تمامی مواد اولیه ما از به نام ترین تهیه کنندگان اروپایی وارد می شود. پارس حیان داری آزمایشگاه...

بیشتر

مسئولیت های اجتماعی

ما جوامع محلی را با ایجاد فرصت های شغلی برای افراد و کسب و کار ها حمایت می کنیم و متعهد شده ایم...

بیشتر

تالار افتخارات

۱۳۹۴: جایزه نهاد صنعتی ممتاز - استان قزوین
۱۳۹۳: جایزه رضایتمندی مشتری - انجمن مشتریان ملی ایرانی

بیشتر