جزئیات خبر

طرح پیشگیری از سرطان پوست سان سیف

با توجه به اهمیت استفاده از ضدآفتاب در پیشگیری از سرطان پوست و نزدیک شدن به فصل گرما و تابش آفتاب این کمپین با شعار جهانی پیشگیری از سرطان پوست طراحی شد.