جزئیات خبر

تبادل تجربیات بین المللی در حوزه پوست

برگزاری جلسات سخنرانی در حوزه Teledermatology & Cryosurgery توسط خانم پروفسور Paola Pasquli، استاد درماتولوژی اسپانیا در حضور اساتید و رزیدنت های دانشگاه های اصفهان، تبریز و رشت