جزئیات خبر

پارس حیان حامی انجمن نابینایان ایران

حضور شرکت پارس حیان در همایش انجمن نابینایان ایران به مناسبت روز جهانی عصای سفید

این همایش با حضور معاونت بهزیستی کشور، نمایندگانی از شورای شهر، هنرمندان و مسئولین سازمان های دولتی و غیر دولتی حامی انجمن نابینایان ایران در تاریخ 22 مهرماه برگزار شد.