جزئیات خبر

درگذشت دانشمند گرامی سرکار خانم دکتر زهرا کولوبندی

در گذشت دانشمند فرهیخته گرامی سرکار خانم دکتر زهرا کولوبندی

با نهایت تاسف و تاثر دانشمند و فرهیخته گرامی سرکار خانم دکتر زهرا کولوبندی، از بنیانگذاران شرکت معظم پارس حیان را خدمت استاد عزیز سرکار خانم دکتر رقیه کولوبندی، جناب آقای مهندس دانایی گرامی و جناب آقای دکتر دانایی گرامی تسلیت عرض می کنیم. از خداوند متعال برای آن فقیده سعیده و بانوی شریفه و مکرمه، علو درجات و برای بازماندگان صبر و بردباری مسئلت می نماییم.

روابط عمومی پارس حیان