جزئیات خبر

تاسیس شرکت دانش بنیان کاوش حیان کیمیا پارس

 

 

بعنوان شرکت دانش بنیان مورد تایید قرار گرفت. این شرکت تازه تاسیس، از شرکت های زیر مجموعه شرکت معظم پارس حیان است و بطور تخصصی در زمینه تحقیق و توسعه با محوریت فناوری های جدید فعالیت می کند.

به امید موفقیت های بیشتر برای این مجموعه

پارس حیان را دراینستاگرام دنبال نمایید.