جزئیات خبر

محدودیت ها نمی توانند مانع رسیدن به هدفم باشد

حسن یزدانی سفیر برند هیدرودرم آقایان: محدودیت هایی که شرایط خاص برای ما ایجاد می کنند، نمی توانند مانع رسیدن به هدفمان باشند.