جزئیات خبر

برنامه حمایت از سلامت خانواده ها در مناطق محروم

پارس حیان حامی ششمین برنامه حمایت از سلامت  خانواده ها در مناطق محروم (خصوصا در دوران شیوع ویروس کرونا) از طریق اعزام تیم پزشکی و توزیع اقلام بهداشتی در روستاهای استان ایلام

پارس حیان را در اینستاگرام دنبال نمایید.