جزئیات خبر

آموزش پیشگیری از ویروس کرونا به کودکان کار

 در ادامه برنامه های مرتبط با مسئولیت اجتماعی در دوران کرونا و با همکاری انجمن سلامت خانواده ایران و پایگاه خدمات اجتماعی منطقه ۲ تهران، مهارت های پیشگیری از ویروس کرونا و خصوصا اهمیت رعایت فاصله اجتماعی به کودکان کار آموزش داده شد.  در این برنامه اقلام بهداشتی نظیر ژل ضدعفونی کننده دست و ماسک نیز بین کودکان توزیع شد.


پارس حیان را در اینستاگرام دنبال نمایید.