جزئیات خبر

همکاری مشترک دانشگاه علوم پزشکی ایلام با پارس حیان

همکاری مشترک دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام، خانه مشارکت ها ی مردمی این استان و داروسازی پارس حیان.

در ادامه کمپین "خانه به خانه" شرکت پارس حیان، آموزش و توزیع اقلام بهداشتی درب منازل در مناطق محروم روستایی استان ایلام و با هدف فرهنگ سازی استفاده از ماسک، شستشو و ضدعفونی کردن دست ها انجام شد.

پارس حیان را در اینستاگرام دنبال نمایید.