جزئیات خبر

لوح تقدیر از سوی رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی

دریافت لوح تقدیر از سوی رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین به پاس اجرای برنامه های مرتبط با مسئولیت اجتماعی  شرکت پارس حیان و خصوصا  حمایت از کادر بهداشت و درمان در دوران فراگیری ویروس کرونا.

پارس حیان را در اینستاگرام دنبال نمایید.