جزئیات خبر

اهدای اقلام بهداشتی به پرسنل مامایی - پارس حیان

اهدای اقلام بهداشتی به پرسنل محترم مامایی کشور جهت حمایت از برنامه های مراقبت ویروس کرونا، قدردان زحمات ایشان هستیم.

پارس حیان را در اینستاگرام دنبال نمایید.

parshayan
parshayan
parshayan