جزئیات خبر

دریافت لوح و تندیس صادر کننده نمونه استان قزوین

دریافت لوح و تندیس صادر کننده نمونه استان قزوین را به مدیریت محترم و کارکنان پر تلاش مجموعه معظم پارس حیان تبریک عرض می نماییم.

پارس حیان را در اینستاگرام دنبال نمایید.