جزئیات خبر

پارس حیان اولین عضو کمپین فاصله گذاری اجتماعی

شرکت دارویی پارس حیان که همواره در اجرای برنامه های نوآورانه مسئولیت اجتماعی پیشرو بوده است، با تغییر لوگوی خود به " کمپین جهانی رعایت فاصله گذاری اجتماعی" پیوست و یکبار دیگر نشان داد که در روزهای مبارزه با کرونا ضمن توجه به نیازهای اساسی و بهداشتی مردم، افزایش آگاهی و تغییر سبک زندگی جهت کنترل این ویروس نیز از دغدغه های اصلی برنامه ریزان آن است.

پارس حیان را در اینستاگرام دنبال نمایید