جزئیات خبر

تلاش همکاران پارس حیان در تولید اقلام بهداشتی

قدردان زحمات و تلاش همکاران پرافتخارمان در کارخانه پارس حیان هستیم که در تعطیلات نوروز نیز با حضور فعال در کارخانه و تولید اقلام مورد نیاز پیشگیری و مراقبت از کرونا ویروس، به محافظت از سلامت جامعه و هموطنانمان مشغول هستند.

پارس حیان را در اینستاگرام دنبال نمایید.