جزئیات خبر

تقدیر از نفرات برتر بورد تخصصی  در پارس حیان

اهدای تندیس و جوایز ارزنده به 6 نفر اول بورد تخصصی پوست و مو، سال 1398:

  • نفر اول: خانم دکتر رومینا دانشمند- دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • نفر دوم: خانم دکتر فاطمه رجبی- دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی
  • نفر سوم: خانم دکتر امینه کشیری- دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • نفر چهارم: خانم دکتر نسیم مظلومی توتونچی- دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • نفر پنجم: خانم دکتر نیلوفر نجار نوبری- دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی
  • نفر ششم: خانم دکتر بهناز همدانی- دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی

پارس حیان را در اینستاگرام دنبال نمایید