جزئیات خبر

ضدآفتاب کرم پودری و پرایمری سان سیف

نوآوری بزرگ در برند سان سیف
ضدآفتاب کرم پودری و پرایمری سان سیف- مکی سان در شش تنوع رنگی از پوست cold تا پوست warm

  • کرم پودر با پوشش دهی بالا
  • پرایمر (زیرساز آرایش)
  • ضدآفتاب SPF50
  • فاقد چربی
  • مات کننده 12 ساعته پوست

 

 صفحه معرفی   ضدآفتاب کرم پودری و پرایمری سان سیف- مکی سان