جزئیات خبر

عیادت از قهرمان ملی آقای حسن یزدانی


 عیادت از قهرمان بزرگ ملی و مدال آور مسابقات جهانی آقای حسن يزداني، پارس حیان برای ایشان آرزوی سلامتی و تندرستی و موفقیت در المپیک پیش رو را خواستار است.