جزئیات خبر

پارس حیان چهره ماندگار تامین اجتماعی استان قزوین

انتخاب سرکار خانم دکتر زهرا کولوبندی بعنوان "چهره منتخب حوزه کارفرمایی و کارآفرینی" از سوی اداره کل تامین اجتماعی استان قزوین را حضور ایشان، مدیریت محترم و همکاران گرامی در مجموعه پارس حیان تبریک می گوییم.