جزئیات خبر

حضور پارس حيان در نمايشگاه هفته پژوهش و فناوری

گزارش حضور شرکت پارس حیان در جشنواره هفته پژوهش و فناوری قزوین و کسب عنوان "واحد تحقیق و توسعه برگزیده" از این جشنواره. شبکه خبر استان قزوین نیز این رویداد را پوشش داد.