جزئیات خبر

گزارش Business Digest از موفقیت های پارس حیان

نشریه "بیزینس دایجست (Business Digest)"در گزارشی به موفقیت های شرکت پارس حیان و مدیریت محترم آن پرداخت. در این گزارش به انتخاب مدیریت مجموعه بعنوان کارآفرین برتر در سال ۲۰۱۸ و جوایز ویژه نظیر تندیس طلایی محصولات سالم و ایمن، همکاری های بین المللی و طرح های مسئولیت اجتماعی اشاره شده است.
این نشریه توسط مرکز همکاری های ایران و اروپا در برلین منتشر و در اروپا توزیع می شود.