جزئیات خبر

نشست مشاوران سلامت باحضور پارس حیان در استان قزوین

 در ادامه برنامه های مشترک با دانشگاه علوم پزشکی قزوین در حوزه مسئولیت اجتماعی، جلسه شورای مشاوران سلامت با حضور مدیران و مسئولین دستگاه های اجرائی استان قزوین برگزار شد. با توجه به اهمیت پیشگیری از سرطان پوست و اطلاع رسانی در این زمینه، جلسه آموزشی با تاکید بر استفاده از ضدآفتاب در پیشگیری نیز در دستور کار این جلسه قرار گرفت. همچنین در این نشست نماینده شرکت پارس حیان ضمن معرفی کمپین های مسئولیت اجتماعی، به نقش مدیران سازمان ها در اطلاع رسانی درون بخشی و حمایت از برنامه های آموزشی مرتبط با سلامت اشاره نمود.