جزئیات خبر

جلسه آموزش پوست و مو  پارس حیان در بوئین زهرا

در ادامه فعالیت های مرتبط با مسئولیت اجتماعی و پس از اجرای موفق برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی در سطح کارشناسان و مسئولین بهداشتی و نهادهای عمومی استان قزوین، جلسه آموزش پوست و مو با حضور رابطین بهداشت و سفیران سلامت در روستای خوزنین از شهرستان بوئین زهرا برگزار شد. مسئولین شبکه بهداشت بوئین زهرا ضمن تقدیر از شرکت پارس حیان در توجه به سلامت ساکنین مناطق روستایی، اجرای این برنامه ها را در ارتقاء دانش رابطین بهداشت که مستقیم با مردم بومی روستا در ارتباط هستند، بسیار مثبت برشمردند.