جزئیات خبر

ویزیت رایگان سرای محله اتابک توسط شرکت پارس حیان

 با همکاری سرای محله اتابک در منطقه خاوران تهران، ویزیت رایگان پوست و موی مراجعین این منطقه توسط شرکت پارس حیان انجام شد.
پارس حیان پیشرو در مسئولیت اجتماعی