جزئیات خبر

طرح اردوی پزشکی-درمانی مناطق محروم

یکی از مهمترین مشکلات بهداشتی که در هنگام وقوع سیل ایجاد می شود حساسیت، خشکی و عفونت های پوستی است که به دلیل قرارگرفتن پوست با آب آلوده و عدم رعایت موارد بهداشتی بخاطر شرایط بحرانی اتفاق می افتد. در راستای تفاهم نامه مسئولیت اجتماعی با وزارت بهداشت و درمان  و به درخواست متخصصان این وزارتخانه پس از نیازسنجی در مناطق سیل زده، محصولات مورد نیاز به دفتر کمک های جهادی ارسال شد. با توجه به بازخورد مناسبی که استفاده محصولات پارس حیان در سیل شوشتر (زمستان 97) داشت به نظر می رسد انجام مداخلات بهداشتی شرکت پارس حیان در شرایط بحران و پس از اقدامات اولیه نجات و اسکان موقت حادثه دیدگان تاثیر بسزایی در بهبود سلامت مردم داشته است. از طرفی کمک رسانی هماهنگ شده با مسئولین این امر، ضمن اطمینان از انجام کمک در زمان و مکان مناسب و مرتبط با نیاز واقعی منطقه حادثه دیده، نقش موثری نیز در معرفی شرکت پارس حیان به عنوان الگوساز فعالیت های مسئولیت اجتماعی در بحران و انعکاس کیفیت محصولات تولیدی این شرکت در بین نهادهای مرتبط و جامعه داشته است.