جزئیات خبر

تقدیر دانشگاه علوم پزشکی قزوین از پارس حیان


در جلسه هماهنگی برنامه های سال 98 با معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، جناب آقای مهندس عزیزخانی اجرای برنامه های آموزشی و کمپین های مرتبط با مسئولیت اجتماعی در سال 97 در این استان را مثبت برشمردند و بر تداوم این برنامه ها تاکید کردند. همچنین پیشنهاد واحد مسئولیت اجتماعی پارس حیان مبنی بر مشارکت داوطلبین بهداشت، کانون های سلامت محله و سفیران سلامت در برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی سال 98 مورد توافق این معاونت قرار گرفت.