پایداری

تالار افتخارات

۱۳۹۴

جایزه نهاد صنعتی ممتاز - استان قزوین

جایزه رضایتمندی مشتری - انجمن مشتریان ملی ایرانی

۱۳۹۳

۱۳۹۲

جایزه ممتاز صنفی - وزارت اقتصاد و دارایی ایران

جایزه ایمنی محل کار - مدیریت دارو و غذای ایران

۱۳۹۱

۱۳۹۰

جایزه نهاد صنعتی ممتاز - استان قزوین

برنده تندیس نقره، برترین واحد صادر کننده محصولات آرایشی و بهداشتی در سال - وزارت صنعت و بازرگانی

۱۳۹۰

۱۳۸۹

جایزه صنعت پیشگام - استان قزوین

اولین برنده جایزه برترین واحد صادر کننده محصولات آرایشی و بهداشتی در سال - وزارت صنایع و بازرگانی

۱۳۸۹

۱۳۸۹

اولین برنده جایزه برترین واحد صادر کننده محصولات آرایشی و بهداشتی در سال - استان قزوین

جایزه دستاورد های سرکار خانم دکتر گلوبندی – استان قزوین

۱۳۸۵

۱۳۸۲

جایزه CEO برتر سال – وزارت بهداشت ایران

جایزه تحقیق و توسعه و مدیر فنی برتر سال - وزارت بهداشت ایران

۱۳۷۹

جوایز و افتخارات