داروسازی پارس حیان، تولیدکننده برتر به انتخاب انجمن داروسازی ایران

آردن هرباسنس
شامپو کاهش دهنده چربی مخصوص مو و کف سر چرب

شامپو کاهش دهنده چربی مخصوص مو و کف سر چرب

شامپو کاهش دهنده چربی آردن

 مناسب مو و پوست سر چرب بر
پایه ترکیبات تنظیم کننده ترشح چربی و پاکسازی کننده سبومین،عصاره لیمو و رازک همراه با جاذب اشعه ماورای بنفش نور خورشید، سبب برطرف نمودن چربی اضافی و سایر آلودگی ها از سطح مو و
پوست سر می گردد.

مصرف این فرآورده علاوه بر رفع حالت سنگینی مو و حفظ رطوبت مورد نیاز آن، به افزایش براقیت، لطافت، زیبایی و حالت پذیری مو کمک شایانی می نماید.