داروسازی پارس حیان، تولیدکننده برتر به انتخاب انجمن داروسازی ایران

آردن هرباسنس
شامپو کراتینه تقویت کننده

شامپو کراتینه تقویت کننده آردن هرباسنس

روغن های نارگیل و دانه انگور

موهای دارای ریزش و کم پشت

تقویت وجلوگیری از ریزش مو و تحریک رشد موهای جدید،  کمک به افزایش درخشندگی، استحکام و حجم مو

آبی

حجم 300ml