داروسازی پارس حیان، تولیدکننده برتر به انتخاب انجمن داروسازی ایران

آردن هرباسنس
شامپو کراتینه موهای چرب

شامپو کراتینه موهای چرب آردن هرباسنس

عصاره های چای سبز و سیب سبز

کاهش چربی مو و پوست سر

متعادل کننده چربی پوست سر برای دستیابی به موهایی تمیز و حالت پذیر

سبز روشن

حجم 300ml