داروسازی پارس حیان، تولیدکننده برتر به انتخاب انجمن داروسازی ایران

آردن هرباسنس
شامپو کراتینه ضدشوره

شامپو کراتینه ضدشوره آردن هرباسنس

عصاره های جنسینگ و زنجبیل

رفع انواع شوره های مقاوم

سیستم کامل برطرف کننده انواع شوره ها حتی انواع مقاوم برای دستیابی به موهایی سالم

زرد

حجم 300ml