داروسازی پارس حیان، تولیدکننده برتر به انتخاب انجمن داروسازی ایران

آردن هرباسنس
شامپو کراتینه حجم دهنده

شامپو کراتینه حجم دهنده آردن هرباسنس

با عصاره گریپ فروت و نعنا

موهای نازک و کم حجم

سیستم کامل حجم دهنده برای ضخامت، حجم بخشی و حالت پذیری مو

نارنجی قرمز

حجم 300ml