داروسازی پارس حیان، تولیدکننده برتر به انتخاب انجمن داروسازی ایران

آردن هرباسنس
شامپو کراتینه تثبیت کننده رنگ مو

شامپو کراتینه تثبیت کننده رنگ مو آردن هرباسنس

با عصاره توت های وحشی

موهای رنگ شده و دکلره شده

سیستم کامل جلوه گر رنگ مو برای تامین درخشش و رطوبت مو و داشتن رنگ مویی براق و درخشان

سرخابی

حجم 300ml